SIA Nord Control

MainNewsDocumentsCustomersLinks

 Plombu bojājumu neesamības pārbaude;

 

 

Kravas daudzuma mērīšana dzelzceļa cisternās un arbitrāžas paraugu atlase;

 

Kravas daudzuma mērīšana rezervuāros un paraugu atlase;

 

Laboratorijas testi;

 

Tankkonteineru inspekcija;

 

Ķīmisko produktu survejs;

 

 

Kravu inspekcija mucās;

 

 

Konteineru survejs;

 

Dzelzceļa cisternu un tankkonteineru tīrības inspekcija pēc mazgāšanas;

 

Gāzes paraugu atlase un gāzes hromatografija;

 

Taļmaņu pakalpojumi;

 

 

Kuģu un piestātnes konstrukciju ūdenslīdēju inspekcija;

 

 

Contacts